Przeznaczenie floty niskopodwoziowej

Omawiany tu transport niskopodwoziowy często bywa łączony z transportem ponadgabarytowym. Choć w praktyce często prawdziwe, takie utożsamienie jest mimo wszystko nieprecyzyjne i niewłaściwe. Prawda, flota pojazdów niskopodwoziowych wykorzystywana jest zazwyczaj do przewozu obiektów dużych i ciężkich, nie zawsze jednak są to przedmioty wykraczające swoimi parametrami ponad normy.

Jeśli tak się dzieje, przewoźnik potrzebuje dodatkowych zezwoleń, dzielonych na kategorie w zależności od gabarytów ładunku, a często też fachowych ekspertyz na temat stanu drogi.

Nawet jednak jeśli wieziony ładunek mieści się w normach, pewne rzeczy pozostają niezmienne. Porządna flota niskopodwoziowa składa się z potężnych ciągników siodłowych oraz wieloosiowych, wyspecjalizowanych naczep. Wiezione w ten sposób bywają rozmaite ciężkie sprzęty – maszyny przemysłowe, budowlane (betoniarki czy żurawie), jak również inne samochody ciężarowe. Czasami ładunek jest na tyle wielki, że należy go rozbić na poszczególne, wiezione osobno elementy.

Przewoźnicy dysponujący odpowiednią flotą i gotowi przeanalizować stan i bezpieczeństwo dróg na dowolnej trasie powinni zawitać na giełdę transportową, gdzie nie brakuje dużych ładunków idealnych na ich potrzeby.

Inspekcja Transportu Drogowego – instytucja kontrolna w transporcie

Inspekcja Transportu Drogowego – sama nazwa brzmi dość niepokojąco, nieuchronnie przywodząc na myśl skojarzenia z nieznośnym biurokratycznym czepialstwem i wlepianie kar za najmniejszą drobnostkę. Tak naprawdę jednak przedsiębiorca prowadzący swoją firmę z dbałością o przepisy nie ma się czego bać – służba ta jest przede wszystkim postrachem osób nieuczciwych, notorycznie łamiących regulacje i uprawiających nieuczciwą konkurencję. Powstała ona w roku 2001 i już wtedy przyświecały jej wymienione cele, a wraz z biegnącym czasem otrzymywała coraz to nowe uprawnienia i zobowiązania, powstawały też kolejne delegatury i inspektoraty na terenie całego kraju, szczególnie w miastach wojewódzkich.

Inspekcja Transportu Drogowego jest formacją umundurowaną i wyposażoną w broń palną, często współpracującą z Policją i Służbą Celną w celu zwalczania przemytu czy opanowania szczególnie niebezpiecznych sytuacji na drodze. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, łamania prawa i innych patologii pozwala jej jednocześnie poprawiać bezpieczeństwo w krajowym ruchu drogowym, a także stan samych dróg. Główny Inspektor Transportu Drogowego – od roku 2017 jest to Alvin Gajadhur – kieruje działaniami służy i posiada szerokie kompetencje między innymi w zakresie transportu międzynarodowego czy kontroli uiszczania opłat elektronicznych za przejazdy po drogach krajowych. Inspekcja Transportu Drogowego pełni bardzo istotną rolę, dlatego szukając przewoźników na naszej giełdzie transportowej zawsze upewnijmy się, że są oni zaufani i nie łamią przepisów.

Czym jest transport krajowy?

Przewóz towarów wewnątrz granic państwa – a krócej po prostu transport krajowy – stanowi pierwsze poważne wyzwanie dla firmy transportowej która zamierza rozwijać skrzydła i podejmować nowe wyzwania. Konkretną definicję takiego rodzaju transportu wytyczają czynniki praktyczne oraz formalne. W zasadzie jako transport krajowy liczy się także przewóz miejski lub lokalny na małą skalę, jednak żeby używane przez nas pojęcie użyteczne, musimy tu brać pod uwagę przede wszystkim przewozy długodystansowe, na przykład z Gdańska do Krakowa. Formalnie rzecz biorąc, usługa transportowa kwalifikująca się jako transport krajowy musi być wykonywana przez pojazdy samochodowe i przyczepy zarejestrowane w kraju (w naszym przypadku – Rzeczypospolitej Polskiej), a trasa musi zaczynać się, biec i kończyć – czyli w całości zawierać – w granicach tegoż kraju.

W porównaniu z usługami międzypaństwowymi, transport krajowy oferuje znacznie ułatwienia; nie musimy martwić się wymogami i formalnościami stawianymi nam przez podmioty zagraniczne i regulacje obcych państw, operujemy też (przynajmniej w przypadku względnie niewielkich państw jak Polska) na wielokrotnie mniejszych dystansach. Niestety pewne problemy są stałe dla każdego rodzaju usług transportowych, dlatego nie unikniemy zmagania się z rozmaitymi lokalnymi uwarunkowaniami czy z bardzo trudną logistyką wiążącą magazyny dostawców i odbiorców. Transport krajowy wymaga użycia pojazdów o zróżnicowanych parametrach i specjalnych naczep dostosowanych do kategorii przewożonego towaru. Szukając przewoźnika idealnego dla naszych potrzeb zawsze warto zajrzeć na giełdę transportową typu 24Cargo.pl. Dobra, aktywna giełda zawsze zawiera mnóstwo ofert przewoźników reklamujących swoje możliwości, jak i potencjalnych klientów. Nic prostszego niż wybrać tam firmę dysponującą odpowiednią flotą.