• Lata doświadczeń w biznesie
img

Co grozi za nieodebranie przesyłki pobraniowej ?

Jedną z najczęściej realizowanych usług dodatkowych w firmach kurierskich jest przesyłka pobraniowa. Jej specyficzność polega na tym, że opłata za usługi kurierskie i zawartość przesyłki pobierana jest dopiero od adresata przy odbiorze, a nie jak to ma miejsca w tradycyjnym systemie od nadawcy przy nadawaniu przesyłki.

Zdarza się, że z różnych przyczyn przesyłki pobraniowe nie są jednak odbierane przez adresatów. Trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, iż wiążą się z tym konkretne konsekwencje. Jeżeli nie ma oczywistych przesłanek do odmowy przyjęcia przesyłki, np. koszt przesyłki nie zgadza się z tym, umówionym ze sprzedawcą lub przesyłka nosi widoczne ślady uszkodzenia, nieprzyjęcie przesyłki rozumiane jest jako bezpodstawne odstąpienie od umowy.

W takie sytuacji sprzedawca może zażądać odbioru przesyłki lub w przypadku, gdy ta wróciła już do nadawcy, domagać się zwrotu kosztów poniesionych w wyniku nadania i przesyłki powrotnej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sprawy, sprzedawca może wystąpić na drogę sądową. Warto pamiętać, że nieodbieranie przesyłek pobraniowych jest dużym nietaktem. Narażamy bowiem nadawcę na podwójne koszty związane z przesyłką

Jeśli dokonaliśmy zakupu na portalu aukcyjnym to możemy się liczyć z negatywnymi komentarzami. Kwestię zwrotu pochopnie zakupionego towaru można rozwiązać za pomocą odstąpienia od umowy i przesłania towaru do sprzedającego. Mamy do tego prawo w ciągu 14 dni roboczych. Oczywiście będzie się to wiązało z kosztami przesyłki, ale nietakt będzie o wiele mniejszy. 

 

Zobacz również