• Lata doświadczeń w biznesie
img

Piszemy reklamację - poradnik

Zakupy towarów zawsze łączą się z pewnym ryzykiem. Nigdy nie mamy bowiem pewności czy kupiony przez nas produkt jest wolny od wad fabrycznych. W przypadku zakupów online ryzyko zakupu towaru, który znacząco odbiega od oferty sprzedażowej jest większe. Klient nie jest jednak bezradny.

Ma bowiem prawo zgłosić reklamację, do której sprzedawca zobowiązany jest się ustosunkować. Reklamacja powinna być fachowo napisana. Inaczej sprzedawca już na wstępie potraktuje nas pobłażliwie. Reklamacja powinna być jasna i czytelna. Sprzedawca musi od razu wiedzieć, jakie są nasze oczekiwania oraz przyczyny reklamacji.

Musimy więc wyraźnie przedstawić co jest przedmiotem reklamacji. Aby reklamacja była profesjonalna warto zapoznać się z prawami konsumenta i powoływać się w swoich żądaniach na konkretne przepisy prawa. Opis odstępstw od umowy sprzedaży, a więc usterek towaru, powinien być jak najbardziej szczegółowy i przejrzysty. Nie powołujmy się w argumentacji powodu reklamacji swoim stanem emocjonalnym. Im bardziej „beznamiętna” będzie nasza reklamacja, tym lepiej.

Chodzi bowiem o oficjalne pismo, a nie maila do sprzedawcy z prośbą o uwzględnienie zażaleń. Bardzo ważną kwestia, którą koniecznie trzeba poruszyć w piśmie reklamacyjnym, jest oczekiwany czas rozpatrzenia sprawy. Podkreślmy, że jak najszybsze rozpatrzenie zażalenia jest dla nas bardzo istotne, gdyż dalsza zwłoka zwiększa naszą szkodę. W reklamacji należy także wyraźnie zaznaczyć, jakie sposobu rozwiązania się spodziewamy – zwrotu pieniędzy, wysłania bezusterkowego towaru czy obniżenia ceny produktu.

Zobacz również