• Lata doświadczeń w biznesie
img

Reklamacje towaru cz. 3

W przypadku osób fizycznych, które kupując towar stają się w świetle prawa konsumentami, reklamacja towaru może odbyć się na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a dokładniej, na podstawie zapisu o towarze niezgodnym z umową.

Za towar niezgodny z umową uznaje się produkt, który nie spełnia swoich podstawowych funkcji lub nie posiada właściwości charakterystycznych dla danego towaru. Reklamacja musi być także uwzględniona jeśli towar nie jest zgodny z zapewnieniami sprzedawcy lub jeśli ten dokonał niewłaściwego montażu i uruchomienia towaru.

W przypadku, kiedy kupujący zauważa którąś z nieprawidłowości ma możliwość zgłoszeni reklamacji w trybie dwóch sekwencji. Pierwszą jest doprowadzenie przez sprzedawcę towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży poprzez nieodpłatna naprawę lub wymianę towaru na nowy. Co istotne, sprzedawca wysyłając nowy towar lub towar naprawiony jest zobowiązany do pełnego pokrycia kosztów dostawy.

Jeżeli jednak naprawa lub wymiana na nowy model nie jest możliwa, bądź też tego typu procedura narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo skorzystać z drugiej sekwencji. Wówczas przysługuje mu prawo do obniżenia ceny zakupionego towaru stosownie do stwierdzonych wad lub zupełne odstąpienie od umowy i zażądanie zwrotu pieniędzy.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wykryta niezgodności towaru z umową ma charakter nieistotny. Sprzedawca natomiast nie może umieścić w umowie zapisu eliminującego procedurę niezgodności towaru z opisem.

 

 

 

Zobacz również